Válka

 

Obrázek bojovníků  

Začátek války - útok

Vůdce cechu: Po kliknutí na meč se zobrazí síň slávy. V ní si můžete vybrat protivníka a také zde vidíte, na které cechy momentálně někdo útočí (oranžová barva), a na které tudíř nemůžete zaútočit vy. Po navštívení stránky cechu zvoleného protivníka zahájíte útok opětovným kliknutím na ikonu meče.

 

Ostatní členové cechu: Datum a čas útoku najdete pod popisem svého cechu. Mezi vyhlášením války a samotným útokem je čekací doba 10 hodin. Po kliknutí na meč můžete táhnout do boje (a připojit se tak je spřáteleným hrdinům ze svého cechu). Bitvy se můžete účastnit, pouze pokud jste kliknuli na meč.

 

OBRANA    

 

Pokud se na váš cech chystá zaútočit jiný cech, zobrazí se datum a čas útoku pod popisem cechu. V průběhu deseti hodin se mohou členové cechu kliknutím na štít rozhodnout, že se dobrovolně zúčastní obrany cechu. Obrany svého cechu se účastní všichni jeho členové, ovšem ti, kteří kliknuli na štít, bojují se 100 % svého zdraví, zatímco členové, kteří na tuto ikonu nekliknuli, mají do nadcházející bitvy k dispozici pouze 50 % zdraví.

 

 

OBECNÉ INFORMACE

 

Jak útočící, tak I bránící se cech si mohou zobrazit datum a čas útoku. Máte dokonce I přehled o tom, kteří členové cechu jsou připraveni bojovat (podle barev, které se zobrazí po najetí myší).

Během příprav na válku (deset hodin) nemůže útočící cech vyhlásit válku jinému cechu a na bránící se cech nemůže útočit již nikdo další. Na útočící cech nicméně mohou zaútočit jiné cechy a bránící se cech může vyhlásit válku jinému cechu. Ve zkratce: Každý cech smí v jednu chvíli pouze jednou útočit a pouze jednou se bránit.

Jakmile nadejde čas útoku (uplyne deset hodin), začne válka. V každém kole spolu bojují dva hrdinové (z každého cechu jeden). Pořadí bojovníků je odvozeno od jejich aktuální úrovně – čím vyšší úroveň, tím později přicházejí na řadu. Vítěz každého kola čelí dalšímu bojovníkovi z druhého cechu se zbytkem svých životů. Boj končí, jakmile některému z cechů dojdou bojovníci.

Zobrazení animace boje lze zrušit kliknutím na tlačítko „Přeskočit“. Potom se vám zobrazí závěrečná obrazovka bitvy. Každý člen cechu si může bitvu zobrazit pouze jednou (kliknutím na tlačítko „Cech“), pokud nebyl na obrazovce cechu již při začátku bitvy. V takovém případě se animace bitvy spustí automaticky.

 

 

VÍTĚZSTVÍ VE VÁLCE CECHŮ  

 

Útočící strana: V případě vítězství získává útočník věhlas (v závislosti na rozdílu věhlasu obou cechů). Množství získaných zkušeností se odvíjí od věhlasu druhého cechu. Pokud útočící strana válku prohraje, ztrácí její cech část svého věhlasu.

Bránící se strana: V případě odražení útoku získává  cech  věhlas (v závislosti na rozdílu věhlasu obou cechů). Pokud bránící se strana válku prohraje, ztrácí její cech část svého věhlasu.

Po válce cechů:

Po válce cechů musí cech 90 minut odpočívat. Až po uplynutí těchto 90 minut lze zaútočit na další cech.